Відкритий доступ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                             

Начальник управління освіти           

департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради               

«_____»___________2017р.           

 _____________С.Б.Баляй              

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №116»

Дніпровської міської ради

на 2017/2018 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Дніпро

2017р

Пояснювальна  записка

до робочого навчального плану

 Комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа №116»

Дніпровської міської ради  на 2017/2018 навчальний рік

 

1.Тип навчального закладу

      Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №116» Дніпровської міської ради – загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ ступенів.   Навчально–виховний процес регламентується  Статутом, який затверджено наказом Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  від 25.11.2016р. № 275.

     У навчальному закладі визначена українська  мова навчання (наказ управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 08.10.2002 р.

№ 205), профіль навчання – технологічний. У 2017/2018  навчальному році планується відкрити 13 класів загальною кількістю 373 учні.

     Робочий навчальний план СЗШ № 116 складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-315

від 07.06.2017р.  року «Про структуру  2017/2018 навчального року  та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

 

2.Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна чисельність учнів

І ступеня

(1-4 класи)

6

176

ІІ ступеня

(5-9 класи)

5

147

ІІІ ступеня

(10-11 (12) класи)

2

50

Усього

13

373

 

3.Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний план закладу

Для 1-4-х класів - за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОНмолодьспорту України   від 10.06.2011 № 572  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1)  ;

для 5-9-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1);

для 10-11-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню з українською мовою навчання Технологічний напрям, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010

№ 834зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 10).

      Навчальний заклад співпрацює з  міжшкільним навчально-виробничим комбінатом № 1 Дніпровської міської ради.  В МНВК № 1 учні отримують підготовку за професіями: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, столяр будівельник, верстатник деревообробних верстатів, кухар.

     У новому навчальному році педагогічний колектив продовжує  роботу над реалізацією Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища, як умови розвитку соціалізації особистості».

     Робочий навчальний план забезпечує вивчення всіх навчальних предметів інваріантної складової, створює передумови для здобуття повної загальної середньої освіти всіма учнями школи з урахуванням Державних стандартів освіти, регіонально-національних особливостей  та потреб особистості.

     На виконання Концепції профільного навчання, Галузевої програми впровадження профільного навчання,  з метою створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних інтересів і професійних інтересів, нахилів і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки, виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією в  навчальному закладі  передбачено викладання курсів за вибором:

допрофільне навчання:

·        «Фінансова грамотність  ( 6, 7, 8, 9,10 класи),

·        «Основи Інтернету» (8 клас),

·        Креслення (8клас).

профільне  навчання:

·        «Основи візуального програмування» (10 клас).

 

     З метою підвищення фінансової грамотності населення на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  19 липня 2012 р. № 828 навчальний заклад продовжує  участь у проекті «Фінансова грамотність»  для учнів  6, 7, 8, 9, 10  класів.

 

4. Структура навчального року:

 

День знань – 01.09.2017р.

І семестр – з 1.09 по 22.12.2017р.,

ІІ семестр – з 15.01 по 25.05.2018р.

 

 

Канікули:

-         Осінні канікули: 30.10.2017 – 05.11.2017

-         Зимові канікули: 23.12.2017 – 14.01.2018

-         Весняні канікули: 26.03.2018 – 01.04.2018

 

Свято Останнього дзвоника – 25.05.2018р.

4.2 Організація навчально-виховного процесу протягом дня 

Розклад дзвінків

     № уроку

Тривалість уроку

Перерва

Тривалість уроку

Перерва

Тривалість уроку

Перерва

 

1 клас

2 – 4 класи

5 – 11 класи

 

1 урок

08.30 – 09.05

25 хв.

08.30 – 09.10

20 хв.

08.30 – 09.15

10 хв.

 

2 урок

09.30 – 10.05

25 хв.

09.30 – 10.10

20 хв.

09.25 – 10.10

20 хв.

 

3 урок

10.30– 11.05

25  хв.

10.30– 11.10

20 хв.

10.30 – 11.15

20 хв.

 

4 урок

11.30– 12.05

25 хв.

11.30 – 12.10

20 хв.

11.35 – 12.20

5 хв.

 

5 урок

12.30– 13.05

 

12.30 – 13.10

10 хв.

13.15 – 14.00

5 хв.

 

6 урок

 

 

13.20.– 14.00

 

14.05 – 14.50

5 хв.

 

7 урок

 

 

 

 

14.55 -  15.10

5 хв.

8 урок

 

 

 

 

15.15 – 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи ГПД:

Початок роботи – 12.00

Закінчення – 18.00

 

4.3 Навчальні екскурсії та навчальна практика:

 

Згідно з протоколом №9 від 14.06.2017р. засідання педагогічної ради «Про проведення навчальної практики та екскурсій протягом 2016-2017 н.р.», в 1-4 класах провести навчальні екскурсії протягом року, а в 5-10 класах практику відмінити.

 

 

 

 

Директор школи                                                                                   О.М.Яремко

                

 

 

Навчальний план початкової школи    

Навчальний план середньої школи      

Навчальний план старшої школи