Методична робота

Методична робота в школі планувалася, виходячи з основних принципів:
·   
 •      відповідність системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;·   
 •       науковість;·     
 •     системність. Цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати;·
 •        комплексність, яка передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;·         
 • системність,
 • послідовність,
 • наступність,
 • безперервність,
 • масовість, які передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти;·    
 •   творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів;·   
 •       конкретність, урахування особливостей школи, учителя, диференційований підхід до педагогів;·      
 •    спрямованість на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя;·        єдність теорії і практики за загальної практичної спрямованості;·  
 •        оперативність, мобільність;·       
 •   колективний характер;·      
   створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів.
Внутрішньошкільна методична робота у школі   з педагогічними кадрами спрямована на:
 • -  формування професійної компетентності,
 • - збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,
 • - вироблення інноваційного стилю діяльності.
Групові форми роботи:
-         методичні об'єднання;
-         творчі групи;
-         семінари - практикуми;
-         „Школа вищої педагогічної майстерності";
-         „Школа вдосконалення майстерності",-
        „Школа становлення молодого вчителя";
-         тренінги;
-         випуски методичних бюлетенів;
-         лабораторія інноваційних технологій: експериментальна робота щодо запровадження нових навчальних програм; застосування в навчально - виховній роботі інноваційних технологій та методик;
 Масові форми роботи:
-         педради;
-         інструктивно - методичні наради;
-         методичні виставки;
-         предметні тижні;
-         науково - практичні конференції;
-         педагогічні читання;
-         педагогічні зустрічі;
-         дні відкритих дверей;
-         „круглий стіл";
-         огляд методичної літератури.